Tibber Logo

Använda sig av Tibber?

Tibber är en populär elhandelstjänst för privatpersoner som bygger på att du som konsument betalar för förbrukad el till inköpspris (nästan) per timma. Är det för alla?

Med klassiska elhandelsavtal betalar man i regel ett snittpris per månad. Alla elhandelsföretag har ganska liknande förutsättningar – man handlar el genom elbörsen Nord Pool antingen till spotpris eller att man handlar upp (binder sig) till en viss volym under en tidsperiod.

Tibber är en av de få aktörer riktade mot konsumenter som säljer el till spotpris. Detta sätts helt utifrån balansen mellan tillgång på producerad el och efterfrågan som beräknas råda. Eftersom el är själva definitionen av färskvara (den el som här och nu förbrukas hemma hos dig produceras också här och nu) blir priset högt om det finns risk för underskott och lägre om det beräknas finnas överkapacitet.

Här en prisgraf som visar hur priset legat sen senaste veckan:

Graf som visar exempel på elpris den senaste veckan.

Här visas tydligt varför det faktiskt kan bli markant dyrare att använda Tibber jämfört med klassisk form av elhandel. Med klassisk handel skulle du fått betala snittpriset över månaden – lek med tanken att det är 75 öre per kilowattimma – plus elhandelsbolagets marginal och påslag. Med Tibber riskerar du att få betala 1,30-1,40 per kWh när det är som dyrast.

Handfasta råd

Innan du går över till Tibber behöver du ha svaret på två frågor:

  1. Vilka är de största elförbrukarna i hushållet?
  2. Hur ser du till att de förbrukar minimalt med el då den är som dyrast?

Lyckas du svara på dessa så kommer du kunna spara pengar med Tibber. Exempelvis i mitt fall har jag hittills:

  • Automatiserat laddning av bil genom integration mellan Volvo On Call och Tibber. Bilen laddas när elen är som billigast.
  • Automatiserat i Home Assistant så att elektrisk golvvärme stängs av när elen är som dyrast.
  • Automatiserat i Home Assistant så att elektrisk värme i garaget stängs av när elen är som dyrast.

Jag tänker mig också att framåt bygga lösningar för att automatisera att:

  • Poolvärmen styrs baserat på elpris.
  • Elpatronen i frånluftsvärmepumpen effektbegränsas när elen är som dyrast.
  • AC:n bara körs när elpriset är normalt eller lågt.

Slutsats

Det är dessvärre inte så lätt att ställa om sitt beteende. Till exempel tror jag inte det går att ha tänk kring att bara köra tvättmaskin & torktumlare under lågprisperiod, eller att starta diskmaskinen så sent som möjligt då det är billigt. Man vill ju dra igång den direkt efter maten… För att lyckas behöver man ha en strategi för att låta tekniken interagera med Tibber.

Mattias Sjödin

Jag arbetar som konsult, främst inom Informations- och IT-säkerhet där jag hjälper företag och organisationer med det mesta inom området. Jag har haft olika befattningar inom IT-branchen, bland annat som CISO inom ett större multinationellt företag speciliserat inom IT-infrastruktur och IT-tjänster så som outsourcing. Naturligtvis har jag bevisad kompetens och erfarenhet i ryggen genom CISA- och CISSP-certifieringar. Privat grottar jag gärna ner mig i hemautomation och allt som hör till. Jag kör Home Assistant (supervised), och blandar friskt mellan enheter som kör Zigbee, Z-Wave, 433MHz och Wi-Fi. Att leka med microcontrollers som kör ESPhome och Tasmota är hur kul som helst.