id-stöld

Din identitet är ditt allt

Snart sagt var du än är på webben så snubblar du över knappar som säger ”Logga in med [Google/Facebook/Twitter]” och ”Registrera dig med [Google/Facebook/Twitter]” (även på den här sajten). Men vad betyder det för dig? Man pratar mer och mer om hur viktig identiteten är i olika sammanhang. Med ett ständigt växande användande av Single-Sign-On […]

Läs mer