Raspberry Pi 5 introducerad

Nu kommer man kunna köra Home Assistant på riktigt i en Raspberry Pi – mycket välkommet! Ett av de största problemen att köra Home Assistant på en Raspberry Pi har fram till generation fem varit att man antingen fått lagra data på ett SD-kort eller i en externt inkopplad SSD-disk. Inget av alternativen har varit […]

Läs mer

Risker i hemautomation

När du haft hemautomation ett tag så kommer du snart upptäcka att det finns en tendens att man integrerar mer och mer. Vanligen börjar det med belysning och några temperatursensorer men hu inser snart hur mycket som du kan integrera och automatisera och faktiskt få ut värde av ditt system. Det är också då som […]

Läs mer

Tibber Logo

Använda sig av Tibber?

Tibber är en populär elhandelstjänst för privatpersoner som bygger på att du som konsument betalar för förbrukad el till inköpspris (nästan) per timma. Är det för alla? Med klassiska elhandelsavtal betalar man i regel ett snittpris per månad. Alla elhandelsföretag har ganska liknande förutsättningar – man handlar el genom elbörsen Nord Pool antingen till spotpris […]

Läs mer

Att säkra sitt smarta hem

Du har installerat ditt system för att styra ditt smarta hem. Härliga tider, nu kan du styra hemmets alla(?) funktioner från din smartphone oavsett var i världen du råkar befinna dig. Du visar stolt upp allt du kan göra; tända och släcka lampor, ändra temperaturen i gästrummet, se videofeed från ytterdörren och allt annat som […]

Läs mer