Är Z-Wave mer säkert än Zigbee?

Det är lätt att dra paralleller till frågan; exempelvis huruvida Linux är mer säkert än Windows, om iOS är mer säkert än Android, om Volvo är mer säker än Saab och så vidare. Men precis som med analogier är jag egentligen inte ett särskilt stort fan av den typen av jämförelser. I grund och botten […]

Läs mer

Zigbee-kanal – borde jag bry mig?

Precis som vanligt är svaret: Det beror på. Om man ska jämföra Zigbee med Z-Wave är den mest fundamentala skillnaden frekvensband. Medan Z-Wave går på en relativt sällan använd frekvens (868.42 MHz i Europa) så går Zigbee på 2.4 GHz. Alltså samma frekvensband som klassisk Wi-Fi och Bluetooth – vilket de allra flesta har i […]

Läs mer