SWOT

Inom vissa ISO-standarder föreskrivs att man ska göra en SWOT-analys med viss regelbundenhet. Men vad innebär det? SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunites & Threats – på svenska Styrkor, Svagheter, Möjligheter & Hot. Det här en vanligt förekommande bild som beskriver SWOT:

I praktiken är en SWOT-analys en sorts utökad riskanalys. Man kan förenklat påstå att:

Styrkor = Interna faktorer att dra nytta av och förbättra
Svagheter = Interna risker och avvikelser att arbeta bort
Möjligheter = Externa faktorer att söka dra (än mer) nytta av
Hot = Externt betingade Risker att hantera

Under SWOT-analysen går ni strukturerat igenom de olika avsnitten och identifierar de interna och externa faktorer ni känner till.

Alla områden som kommer upp och diskuteras ska dokumenteras, ta sedan fram en handlingsplan för hur ni ska arbeta vidare med det. Att man behöver arbeta vidare med svagheter, möjligheter och hot säger kanske sig själv, jag påstår att det är viktigt att även arbeta med en plan för styrkor, trots allt vill ni sträva efter att förbättra ännu mer.

Som vanligt med handlingsplan behöver det finnas ett tydligt mål med varje uppgift, en ansvarig och ett måldatum. Tänk på att det ska finnas en tydlighet i varje del för att undvika missförstånd.

Att göra en SWOT-analys är varken svårt eller otäckt – det är ett av era absolut bästa verktyg för att utveckla och förbättra organisationen och affären. Dessutom är det ett kul sätt att jobba på tillsammans – kör hårt!