Bygga hemlarmet själv?

En trend som har synts ett tag men som jag upplever blir än vanligare är att bygga upp sitt hemlarm själv i sin plattform för hemautomation – till exempel i Home Assistant. Är det en bra eller dålig idé? Vad vinner man och vad förlorar man på gör-det-själv i just det området?

Inbrottsskydd

Klassiskt kan som bekant sägas att ett lås inte sitter på dörren för att hålla borta en inbrottstjuv – vill någon in så tar denne någon sig in. Ett inbrottslarm kan ha en avskräckande effekt som gör att tjuven väljer en annan bostad istället, men avskräckandet ställer villkor.

Det är nämligen två saker en inbrottstjuv inte är ett dugg intresserad av: Att skapa uppmärksamhet av omgivning samt att bli påkommen under arbetets gång. Det första löser vi i regel med för ändamålet korrekt placerad(e) sirén(er) och det andra löses genom att koppla upp larmet för att uppmärksamma någon som inte är på plats i hemmet. I sin enkelhet kan det vara dig som innehavare, det kanske räcker en vanlig dag på jobbet (förutsatt att man har förutsättningar att själv komma på plats vid utlöst larm eller kan få hjälp med det) men det kanske inte räcker om man är på semesterresa. Då är uppkoppling till larmcentral med väktarutryckning ett vanligt sätt att tillgodose behovet.

En inbrottstjuv med hygglig erfarenhet känner direkt igen en bostad som är adekvat uppkopplat till larmcentral och kommer i första hand att undvika just den. Inte minst på skyltarna, men också genom att kika in genom fönster och ta en titt på om det för det första finns detektorer men också var de sitter och typen av detektor.

Rekommendationer om du bygger hemlarmet själv:
  • Sätt upp riktiga larmdetektorer så att en prospekterande inbrottstjuv känner igen dem som riktiga och pålitliga.
  • Se till att ansluta larmet till larmcentral och om möjligt även få tillgång till riktiga larmdekaler.

Brand- och skadeskydd

Ett av de i mitt tycke viktigaste områden som ett larm kan skydda mot är i första hand brand, men också mot andra tråkiga och potentiellt kostsamma händelser så som vattenskada. Återigen ställer sådant skydd krav på att larmet är uppkopplat mot en part som kan initiera en omedelbar åtgärd.

Kom ihåg en viktig detalj om brandskydd: Jag har personligen pratat med ett flertal larmsäljare från olika bolag som hävdar att det i deras lösning ingår brandlarm. Det vill jag poängtera att så är praktiskt taget aldrig fallet. Brandlarm måste följa normen SBF 110 som är ett omfattande regelverk och om det följs har man rätt att koppla upp det direkt mot SOS Alarm och därmed få en automatisk utryckning av räddningstjänst om det börjar brinna. I fall där anläggningen inte följer normen är det som vanligast i hem fråga om ett brandvarningslarm och ingenting annat.

En förutsättning för att räddningstjänsten ska kunna larmas utan att någon fysiskt tar en titt i eller vid bostaden är att larmet är utrustat med kamera/kameror som tar bildsekvens eller videosekvens i samband med att en branddetektor löser ut – och att larmmottagaren då kan ringa 112 och meddela iakttagelsen. Alltså, om en rökdetektor löser ut och den som tar emot larmet inte tydligt kan se brand eller rökutveckling måste någon ta sig till bostaden för att undersöka om nu ingen är hemma.

När det gäller larm för annan skada måste i regel någon i vilket fall ta sig till bostaden för att verifiera och fatta beslut om rätt åtgärd.

Rekommendationer om du bygger hemlarmet själv:
  • Sätt upp minst en kamera som kan skicka in bild- eller videosekvens i samband med att en rökdetektor löser ut. Placera strategiskt för att kunna få med rökutveckling tydligt på bild. SOS Alarm 112 kommer inte skicka resurser om en brand eller rökutveckling inte kan konstateras.
  • Det kan vara värt att använda en etablerad larmcentral då de har väl etablerade rutiner och kunskap i hantering, samt vet precis hur de ska kommunicera med SOS Alarm 112. De kan i regel dessutom i tveksamma fall skicka ut en väktare på plats för att ta en titt om du själv inte har möjlighet att ta dig hem.

Försäkringsvillkor

För bara någon vecka sedan publicerade Larmkollen en artikel om hur försäkringsbolagen ställer sig till hemlarm. Den gemensamma nämnaren är att i de fall man som bostadsinnehavare får fördelar i form av premiereducering eller självriskreducering måste larmet vara godkänt. Inget försäkringsbolag skriver hur larmet ska vara godkänt, men utgå från att larmet ska vara certifierat av SBSC i som lägst SSF 130 Larmklass 1 alternativt SSF 140 Larmklass R. På Säkerhetsleverantörer.se kan du söka efter installatörer såväl som produkter som är certifierade och därmed också godkända.

Rekommendationer om du bygger hemlarmet själv:
  • Eftersom det i dagsläget inte ges jättefördelar från ett försäkringsperspektiv med ett godkänt larm så torde just inte detta påverka valet.

Kvalité

Om du tänker dig att snickra ihop ditt eget larm så är frågan om larmets kvalité sannolikt av intresse. Oavsett val och avvägningar så är själva poängen med ett larm att du ska kunna lita på det. Dels att det naturligtvis ska lösa ut vid inbrott, larm eller annan bestämd händelse samt meddela den part du vill ha meddelad – men du vill heller inte att larmet ska generera falsklarm.

Det ska sägas att inom hemautomation finns det en uppsjö olika sensorer som kan fungera som larmdetektorer. Allt från rörelsesensorer till dörr- och fönstersensorer och rök/värmesensorer och kostnaden kan i många fall vara riktigt låg, framför allt om du kan beställa från utlandet och ha tålamod att vänta på leverans.

Men det ska också sägas att certifierade produkter är tillverkade och testade just för det specifika syftet att skydda. En nog så viktig detalj är att en riktig rörelsedetektor inte kommer att reagera varken på katten eller robotdammsugaren medan det är stor chans att den enkla billiga rörelsesensorn gör det. En riktig detektor har ofta algoritmer för att förhindra falsklarm, t. ex. flera rörelser inom en viss tid, som en billigare sensor inte har.

Dessutom är en certifierad detektor alltid övervakad för sabotage såväl som kommunikationsbortfall och det är en billig sensor i princip aldrig.

Rekommendationer om du bygger hemlarmet själv:
  • Köp riktiga detektorer för inbrottsskydd – rörelsedetektorer, dörr/fönsterdetektorer och rökdetektorer i synnerhet. För ett helt hem handlar det kanske om en tusenlapp eller två i mellanskillnad men det är kanske inte så mycket för att få utrustning tillverkad och testad för ändamålet. Kopplar du inte en utryckningstjänst till ditt larm kan det bli dyrt med falsklarm sprunget ur prylar med lägre kvalité.

Sammanfattningsvis

Att bygga sitt eget hemlarm i t. ex. Home Assistant kan vara hur kul och givande som helst, och du kommer få ett system du kan anpassa på en nivå som du troligen inte kan få om du istället skulle välja ett hemlarm från någon av de större etablerade leverantörerna. Du kommer dessutom att ha obundenhet, full kontroll och äganderätt över lösningen själv – även där en stor skillnad från de etablerade. Du får också ett hemlarm som kan bli fullt integrerat och interagera i hemmets alla övriga automationer. Kort sagt – fördelarna är många.

Nackdelarna är de som nämnts ovan, men många av dem kan minskas genom att t. ex. skaffa riktiga detektorer att bygga med och att koppla upp larmet till en larmcentral. Att bygga larmet så det skickar med bild- eller videosekvens om en rökdetektor löser ut ger ett komplett brandvarningssystem som kan göra det möjligt att larma räddningstjänst förutsatt att brand eller rökutveckling kan konstateras.

Det viktigaste tror jag ändå är att noga fundera över syftet med hemlarm och om gör-det-själv passar det syftet så finns inga principiella hinder att börja bygga.

Mattias Sjödin

Jag arbetar som konsult, främst inom Informations- och IT-säkerhet där jag hjälper företag och organisationer med det mesta inom området. Jag har haft olika befattningar inom IT-branchen, bland annat som CISO inom ett större multinationellt företag speciliserat inom IT-infrastruktur och IT-tjänster så som outsourcing. Naturligtvis har jag bevisad kompetens och erfarenhet i ryggen genom CISA- och CISSP-certifieringar. Privat grottar jag gärna ner mig i hemautomation och allt som hör till. Jag kör Home Assistant (supervised), och blandar friskt mellan enheter som kör Zigbee, Z-Wave, 433MHz och Wi-Fi. Att leka med microcontrollers som kör ESPhome och Tasmota är hur kul som helst.