Starkt Lösenord

Ett starkt lösenord är ett lösenord som inte kan gissas eller forceras enkelt. Ett starkt lösenord är minst 8 tecken långt och består av en blandning av stora bokstäver, små bokstäver, siffror och tecken (så som ! , ” . ? #). Lösenordet är heller inte ett riktigt ord eller bygger på ett riktigt ord.

Mattias Sjödin

Jag arbetar som konsult, främst inom Informations- och IT-säkerhet där jag hjälper företag och organisationer med det mesta inom området. Jag har haft olika befattningar inom IT-branchen, bland annat som CISO inom ett större multinationellt företag speciliserat inom IT-infrastruktur och IT-tjänster så som outsourcing. Naturligtvis har jag bevisad kompetens och erfarenhet i ryggen genom CISA- och CISSP-certifieringar. Privat grottar jag gärna ner mig i hemautomation och allt som hör till. Jag kör Home Assistant (supervised), och blandar friskt mellan enheter som kör Zigbee, Z-Wave, 433MHz och Wi-Fi. Att leka med microcontrollers som kör ESPhome och Tasmota är hur kul som helst.