Reverse Proxy

En reverse proxy är en tjänst för att vidarebefordra trafik inåt i ett nätverk till skillnad från en normal proxy som förmedlar utgående trafik. En proxy kommer att ”montera ner” en session och dess trafik för att åter uppbygga den när vissa kontroller och andra justeringar gjorts enligt ett definierat regelverk.

Mattias Sjödin

Jag arbetar till vardags som CISO inom finansvärlden med bakgrund både som CISO inom IT-branchen och som konsult inom informations- och cybersäkerhet, med bevisad kompetens och erfarenhet i ryggen genom bland annat CISA- och CISSP-certifieringar. Privat grottar jag gärna ner mig i hemautomation och allt som hör till. Jag kör Home Assistant (supervised), och blandar friskt mellan enheter som kör Zigbee, Z-Wave, 433MHz och Wi-Fi. Att leka med microcontrollers som kör ESPhome och Tasmota är hur kul som helst.