Covid-19 vaccin – desinformationskampanj

Under en tid har myndigheter i olika länder diskuterat om Covid-19 vaccinet från AstraZeneca är säkert eller inte. Ett antal fall av förmodade biverkningar har uppstått i form av blodproppar och slutsatsen har i olika led varit att det funnits en stor risk för att det varit just det aktuella vaccinet som varit orsaken. Nåväl, […]

Läs mer