Raspberry Pi 5 introducerad

Nu kommer man kunna köra Home Assistant på riktigt i en Raspberry Pi – mycket välkommet! Ett av de största problemen att köra Home Assistant på en Raspberry Pi har fram till generation fem varit att man antingen fått lagra data på ett SD-kort eller i en externt inkopplad SSD-disk. Inget av alternativen har varit […]

Läs mer