Ska-krav i ISO 27001 bilaga A?

I punkt 6.1.3 i ISO 27001 nämns för första gången bilaga A. Här konstateras att organisationen ska gå igenom sina egna säkerhetsåtgärder och jämföra med de som tas upp i bilaga A. Dessutom ska organisationen skapa ett uttalande om tillämplighet och där berätta hur man förhåller sig till åtgärderna i bilaga A. Så vad betyder […]

Läs mer