Värdering av risk

Risk är kombinationen av hur sannolikt det är att någonting kommer att ske, och konsekvenserna av om det skulle ske. Under riskanalysen tittar man på dessa separat, men väger samman dem i en sammantagen värdering av risken.

I matrisen ovan vill jag försöka visa hur man på ett så enkelt sätt som möjligt kan göra en sammantagen värdering. Till att börja med behöver man en definierad skala över både sannolikhet och konsekvens.

Tankegångarna runt sannolikhet är att det lägsta värdet motsvarar ”det kommer högst sannolikt aldrig att inträffa”, och det högsta motsvarar ”vi kan utgå från att det kommer att hända”. Ungefär samma tänk gäller konsekvens. Det lägsta värdet motsvarar ”det skulle inte spela någon som helst roll”, och det högsta motsvarar ”fullständig katastrof”.

Min matris är naturligtvis bara ett exempel. Just din organisation har kanske andra förutsättningar och preferenser, men använd gärna det tänket i arbetet med strategin. Det finns också god hjälp att få kring strategier för riskvärdering med erfarenheter från hur det tillämpas i olika situationer. Matrismodellen gör det enkelt att få en sammanställd riskvärdering med en visuell bild över hur allvarlig en risk kan anses vara.