VLAN

Virtual LAN (IEEE 802.1Q) – teknik för att dela in ett lokalt fysiskt nätverk i flera virtuella nätverk. Enheter i ett virtuellt nätverk kan inte ansluta till enheter i ett annat virtuellt direkt (såvida de virtuella nätverken inte är sammankopplade i t. ex. router eller brandvägg).

Mattias Sjödin

Jag arbetar till vardags som CISO inom finansvärlden med bakgrund både som CISO inom IT-branchen och som konsult inom informations- och cybersäkerhet, med bevisad kompetens och erfarenhet i ryggen genom bland annat CISA- och CISSP-certifieringar. Privat grottar jag gärna ner mig i hemautomation och allt som hör till. Jag kör Home Assistant (supervised), och blandar friskt mellan enheter som kör Zigbee, Z-Wave, 433MHz och Wi-Fi. Att leka med microcontrollers som kör ESPhome och Tasmota är hur kul som helst.