RAID

Redundant Array of Independent Disks – tekniker för att samla ihop två eller flera enskilda hårddiskar. Kan användas för att öka tillgänglig lagringsyta, snabba upp läs- och skrivhastighet, erbjuda skydd mot dataförlust vid hårddiskkrasch eller en kombination av dessa.

Mattias Sjödin

Jag arbetar till vardags som CISO inom finansvärlden med bakgrund både som CISO inom IT-branchen och som konsult inom informations- och cybersäkerhet, med bevisad kompetens och erfarenhet i ryggen genom bland annat CISA- och CISSP-certifieringar. Privat grottar jag gärna ner mig i hemautomation och allt som hör till. Jag kör Home Assistant (supervised), och blandar friskt mellan enheter som kör Zigbee, Z-Wave, 433MHz och Wi-Fi. Att leka med microcontrollers som kör ESPhome och Tasmota är hur kul som helst.