SIEM som tjänst

Att SIEM är något som i princip alla organisationer bör ha i någon form tror jag de flesta inom området informationssäkerhet håller med om. Det är det med ”någon form” som mer har en förmåga att ställa till huvudbry… Syftet med SIEM Väldigt grovt tänker jag att en organisation kan ha tre primära syften med […]

Läs mer