Vad eller vem granskas?

Tekniskt mäta och granska sig själv

En av de absolut viktigaste stöttepelarna i en organisations säkerhetsarbete är att mäta och granska hur säkerhetsarbetet fungerar. Här gäller det att se upp och verkligen tänka till så att granskningen görs på ett oberoende sätt. Låt mig ge ett konkret exempel. I de flesta IT-tunga verksamheter är SIEM och löpande sårbarhetsanalys två exempel på […]

Läs mer

SIEM som tjänst

Att SIEM är något som i princip alla organisationer bör ha i någon form tror jag de flesta inom området informationssäkerhet håller med om. Det är det med ”någon form” som mer har en förmåga att ställa till huvudbry… Syftet med SIEM Väldigt grovt tänker jag att en organisation kan ha tre primära syften med […]

Läs mer