Bulbs and a finger reaching one, giving the impression of bright idea

Konsten att skriva en användarpolicy

”Varför då?” Den frågan kommer med stor sannolikhet att dyka upp i huvudet ett antal gånger då en mottagare av en användarpolicy läser igenom den. Men är det ett problem? Jag påstår att det är det. En policy man som medarbetare och mottagare inte förstår sig på löper stor risk att inte följas. Om det […]

Läs mer