CVE-2020-28592 & CVE-2020-28593

Sårbarheter i Cosori Smart 5.8-Quart Air Fryer. En angripare kan skaffa åtkomst till enheten och slå på och av den samt justera inställningar. Läs mer om sårbarheten: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28592https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28593https://www.theregister.com/2021/04/20/cisco_talos_corosi_fryer_flaws/ Läs också>> Reflektion: Sårbarheter i IoT-prylar

Läs mer